محتواهای آموزشی در عقیده کاوی (نظر کاوی یا تحلیل احساسات)

در این صفحه هدف ما آن است تا مطالبی مفید درباره عقیده کاوی، نظر کاوی و یا تحلیل احساسات را برای آشنایی علاقمندان به الگوریتم‌ها و مفاهیم این حوزه منتشر کنیم.

در این خصوص تاکنون نتایجی اولیه از تلاش دانشجویان در دو درس یادگیری ماشین و عقیده کاوی آورده شده است.

در درس یادگیری ماشین از دانشجویان خواسته شد تا در تمرین اول درسی، علاوه بر توضیح دادگانی که استفاده می‌کنند، مقدمه‌ای نیز درباره کاربرد موردنظرشان بنویسند. نتایج گزارش‌های آنها در مقدمه‌ای بر عقیده کاوی (نظر کاوی یا تحلیل احساسات) آورده شده است.

همچنین در کلاس عقیده کاوی، در هرجلسه مقاله‌ای برای هر دانشجو مشخص می‌شود تا در هفته بعد آن را ارائه دهد. مقالات انتخابی به گونه‌ای هستند تا تعداد ارجاع بالایی داشته باشند و در سال‌های اخیر نیز منتشر شده باشند. نتیجه تلاش دانشجویان تاکنون در مروری بر مقالات در حوزه عقیده کاوی (نظر کاوی یا تحلیل احساسات) آورده شده است. امید است بتوانیم هر هفته گزارش مقالات ارائه شده در کلاس را در این صفحه قرار دهیم.